Flere bekymret for el-sparkesyklister

mmTommy Novik07.06.2021

Det sterkt økende antallet el-sparkesykler i trafikken skaper usikkerhet og bekymring blant bilistene. Èn av tre sjåfører har det siste året vært bekymret for uoppmerksomme el-sparkesyklister.

En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av forsikringsselskapet Codan, avdekker at svært mange bilister det siste året har fryktet for konsekvensene av uoppmerksomme el-sparkesyklister.

For landet som helhet svarer 30 prosent av de spurte at de har vært bekymret for el-sparkesyklistene i løpet av det siste året. I Oslo, hvor det finnes tusenvis av el-sparkesykler til utleie, er andelen bekymrede bilister hele 43 prosent.

– Hvor mange av el-sparkesyklistene som er uvante med å styre et motorisert kjøretøy i trafikken, er det ingen som vet. Dette kan i seg selv forsterke bilistenes bekymringer. Trafikkflyt er et komplisert samspill, og trygghetsfølelsen vår avhenger av at alle som ferdes i trafikken oppfører seg likt og følger de samme reglene, sier Andrea Lervik Lystad, skadesjef for motorvogn i Codan forsikring.

Trygg Trafikk har dokumentert at de fleste nordmenn ønsker et påbud om hjelm ved bruk av el-sparkesykkel. Organisasjonen støtter dette synspunktet.

– Risikoen for å bli skadet på el-sparkesykkel er ti ganger større enn risikoen for å bli skadet på vanlig sykkel. Hodeskader er blant de vanligste skadene, og også blant de alvorligste. Det er godt dokumentert at hjelm forebygger hodeskader blant syklister. Vi ønsker derfor et hjelmpåbud på el-sparkesykkel for alle, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Det er fortsatt verken aldersgrense eller promillegrense ved bruk av el-sparkesykler.

I Nord-Norge svarer 14 prosent at de har vært bekymret. I alle andre landsdeler har 29-30 prosent av bilistene vært bekymret. Flest bekymrede bilister finner vi i Oslo, med 43 prosent. I den samme undersøkelsen svarer én prosent at de har blitt skadet av el-sparkesykkel det siste året. I aldersgruppen 18-29 år er andelen som har blitt skadet to prosent.

 

 

mm

Tommy Novik


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia