Husk bålforbudet fra 15. april

mmRadio 3 Bodø14.04.2021
bål
Foto: Brannvernforeningen

Torsdag 15. april trer det generelle bålforbudet i kraft. I perioden fram til 15. september er det ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller og åpen ild i skog og utmark uten særskilt tillatelse.

Det generelle bålforbudet er laget for å forhindre store branner i en periode av året der faren for gress- og skogbranner er stor.

Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Rolf Søtorp sier til Radio 3 at der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det likevel tillatt å lage bål.

Vær varsom
Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller gjenglemte engangsgriller.

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er særlig viktig å ikke belaste brannvesenet unødig ettersom vi fortsatt befinner oss i en koronapandemi. Brudd på regelverket kan dessuten straffes med bøter, poengterer Søtorp.

Benytt godkjente bålplasser
Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes.

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i Forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11 juni i fjor.

mm

Radio 3 Bodø


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia