– Hvor er demokratiet i dette vedtaket?

evelinntveit
Evelinn Tveit, arbeidsplass-tillitsvalgt for Utdanningsforbundet og lektor ved Rognan Ungdomsskole. Foto: Privat

Evelinn Tveit, arbeidsplass-tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, er ikke fornøyd med fordelingen av ressursene i Saltdal Kommune.

Det er hun ikke alene om å mene.

Saltdal Kommune har vedtatt en utdanningsmodell bestående av lik fordeling av ressurser per klasse. Dette betyr i praksis at en klasse på 6 elever vil få like mye som en klasse på 28 elever. Dette vil, i følge Tveit, føre til en skjevfordeling av ressurser, både når det gjelder antall lærere per klasse og ikke minst den økonomiske biten.

Saltdal Kommune er en liten kommune, kun bestående av 3 barne- og ungdomsskoler. Er dette noe av grunnen til at kommunen må prioritere?

Tveit stiller seg undrende til valgene kommunen har tatt og ønsker svar.

Radio 3 har vært i kontakt med ordfører for Saltdal Kommune, Runar Løvdal Jensen, for en kommentar. Les svaret nederst i saken.

Hør hele innslaget her:

 

Sammen med grupperingen AP, SV, KRF og Rødt, kommer Runar Løvdal Jensen med følgende kommentar til saken:

– Når det kommer til spesialundervisning gjelder dette alle skolene i Saltdal, ikke bare Rognanskolene. Dermed ser vi samme utfordring som skolene. Vår gruppering vil sende det til lovlighetskontroll til Statsforvalteren, der vi vil at de skal sjekke om kommunestyret kunne vedta et tak på antall spesialundervisningstimer. Her blir antall timer betraktelig redusert sammenlignet med tidligere år. Videre vil vi også be statsforvalteren vurdere om endringene i fra modell 1 til vedtatt modell gjør at det burde sendes ut på ny høring. Vi stiller også spørsmålstegn på hvorfor det ikke ble sendt til lovlighetsjekk innenfor fristen på tre uker etter vedtaket ble fattet 22. juni 2023. Dette kunne Høyre og FRP gjort og burde vært klar over muligheten til å gjøre dette. Fra disse partiene lukter dette som et politisk spill. Denne prosessen kunne de startet med i juni 2023.

– Vi har forståelse for at det er bekymringer for konsekvensene av den vedtatte ressursmodellen, som det var flertall for i foregående kommunestyre. Nå er det slik at den forrige modellen heller ikke var gunstig, det er fordeler og svakheter med modellen som ble vedtatt. Vi kommer til å jobbe for gode skoler i Saltdal.

– På bakgrunn av forhandlinger om ordfører og varaordfører inngikk grupperingen en avtale med Senterpartiet som gjør at vedtatt modell skal gå i ett år før den blir evaluert. Vi vil starte med evalueringen tidlig i 2025 slik at den er klar til slutten av skoleåret. Gruppering er opptatt av å se hele kommunen og alle skolene skal ha nok lærere. Vi så i kommunedirektørens forslag til budsjettet at Rognan barneskole kom til å miste en lærerstilling på bakgrunn av modellen. Denne stillingen har grupperingen skjermet.

mm

Silje Langholm

Silje startet i Radio 3 i 2023 og jobber som programleder for morgen og ettermiddagssendingen.


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia