Fem personer omkom i juni

mmTommy Novik01.07.2021
driving car
Foto: Colourbox

Sommertrafikken har så langt kostet fem personer livet i Norge.I tillegg til et rekordlavt antall omkomne i juni er det tilsvarende lavt for årets første halvår.  30 personer har mistet livet så langt i år mot 46 i samme periode som i fjor. 

Det viser ferske tall fra Trygg Trafikk.

Kommunikasjonsrådgiver, Christoffer Solstad Steen forteller at det er kun fylkene Oslo og Nordland hvor det ikke har vært drepte i trafikken så langt, og at man må tilbake over 30 år for å finne tilsvarende tall for Nordland fylke.

 

Fokus på hardt skadde 
Til tross for færre drepte i trafikken, har vi en økning blant hardt skadde. Dette er ulykker som vi må sette søkelyset på og få mer kunnskap om, mener Trygg Trafikk.
– Vi i Trygg Trafikk jobber utelukkende for en visjon om at vi skal ha null drepte og hardt skadde i trafikken, og da liker vi dårlig at vi ikke ser den samme reduksjonen i hardt skadde som i drepte. Det er åpenbart at det må prioriteres langt tøffere for at vi skal få færre hardt skadde i trafikken, sier Johansen.

Ingen drepte i Oslo og Nordland 
Det er kun i fylkene Oslo og Nordland hvor det ikke har vært drepte i trafikken så langt.
– I Nordland forventer vi en god del gjennomgangstrafikk og ikke minst mange ferierende på veiene i sommer. Høye hastigheter og mye trafikk på smale veier hvor både bobiler og tungtransport skal frem, innebærer en risiko for alvorlige ulykker. I Oslo registrerer vi at Oslo skadelegevakt rapporterer om mange alvorlige skader på sykler og elsparkesykler. Vi håper at man uavhengig av geografi er oppmerksomme i trafikken og ikke minst viser hensyn til de rundt seg, sier Steen.

 

mm

Tommy Novik


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia