Her legges trafikken om

mmRadio 3 Bodø19.04.2017
Forberedelsene er i gang ved siden av eksisterende vei. Om kort tid blir det omlegginger som berører trafikkantene. – Nå skal vi bygge bru over riksveg 80, og da er vi snart nødt til å legge om trafikken på Stormyra. Beregn mer tid, sett ned farten og vær oppmerksom på nytt kjøremønster, sier prosjektleder Odd […]

Forberedelsene er i gang ved siden av eksisterende vei. Om kort tid blir det omlegginger som berører trafikkantene.

– Nå skal vi bygge bru over riksveg 80, og da er vi snart nødt til å legge om trafikken på Stormyra. Beregn mer tid, sett ned farten og vær oppmerksom på nytt kjøremønster, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Dagens rundkjøring på Stormyra erstattes med en ny, midlertidig rundkjøring, litt nærmere Bodøelv.

Den største endringen er at de som kjører riksveg 80 til og fra sentrum ikke lenger kan kjøre rett fram på Stormyra. I stedet må de via midlertidig veg og rundkjøring i Kirkeveien og Junkerveien.

– Dette er nødvendig fordi vi trenger plass til å bygge bru fra Hålogalandsgata over riksvegen. Brua skal knyttes sammen med Kirkeveien og Junkerveien i en ny rundkjøring, forklarer Bardal, i en pressemelding.

Det blir fortsatt åpent mellom riksveien og Hålogalandsgata, men på omlagt trasé. Inn- og utkjørselen mellom Shell og Hålogalandsgata er allerede stengt, slik at adkomsten heretter kun er fra Stormyraveien.

– Vi har omfattende arbeider foran oss, og det blir flere omlegginger før vi er i mål. De neste månedene er det anleggsaktivitet samtidig på Stormyra og i Thallekrysset. Det midlertidige vegsystemet har færre kjørefelt og nedsatt hastighet, så vi anbefaler at folk beregner mer tid til å passere gjennom anleggsområdet. Vis hensyn til hverandre og de som arbeider nært vegen, sier Bardal.

Arbeidene med den nært forestående omleggingen vil skje på kvelds- og nattestid, når det er minst trafikk. Omkjøringen blir skiltet.

Det blir nye endringer også for de som sykler og går, men kryssingen av rv. 80 mellom Kirkeveien og Hålogalandsgata vil bli opprettholdt.

Gang- og sykkelvegen langs riksveg 80 er allerede stengt mellom Herredshuset og Stormyra, men vil snart bli stengt også mellom Stormyra og Bodøelv. Årsaken er at det skal bygges sykkelveg med fortau i samme trasé.

– Her anbefaler vi Gamle Riksvei som en alternativ trasé i anleggsperioden, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

mm

Radio 3 Bodø


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia