Verdens melkedag

mmTommy Novik01.06.2021

Tirsdag 1. juni markeres verdens melkedag. I Norge er det i år en spesielt god grunn til å skåle med melk: Nordmenn kjøper mer melk enn på lenge, og etter flere tiår med fall i forbruket av meieriprodukter, stiger salget historisk mye.

Koronakrisen har styrket nordmenns holdninger til melk og melkeproduksjon, og flere mener også at melkeproduksjon er en viktig del av en bærekraftig og sunn matproduksjon. Det er gode nyheter for de hardtarbeidende melkebøndene i Norge og i resten av verden.

Råvaren melk foredles i dag til et enormt mangfold av produkter, og industrien sysselsetter et stort antall mennesker. Til sammen er rundt én milliard mennesker over hele verden involvert i produksjon, distribusjon og salg av melk og meieriprodukter. Det finnes rundt 133 millioner melkegårder i verden. 6900 av disse finner vi i Norge.

Alle typer meieriprodukter fortsatte en betydelig økning i første kvartal i 2021 – melk, ost, yoghurt, rømme og fløte. Sistnevnte produkt økte aller mest med 8,3 prosent pr person. Økningen startet fra nedstengningen i Norge i mars 2020.

Fakta
• I Norge har vi 6900 melkegårder med gjennomsnittlig 30 kyr hver i fjøset.
• Disse produserer 1,5 milliarder liter melk i året, som skal dekke behovet til i overkant av fem millioner nordmenn.
• Ser vi på hvor mye melk vi drikker per innbygger, blir bildet imidlertid et helt annet. Her kommer vi i Norge på en god 8. plass i verden.
• 41 % av Norges befolkning oppgir å drikke melk hver dag.

– Dagen skal bidra til mer oppmerksomhet til det positive ved melk og meieriprodukter. Bakgrunnen er at disse produktene anses som viktige bidrag til den globale folkehelsen, sier Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

 

 

mm

Tommy Novik


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia