Konkurranseregler


Dette er de generelle reglene for deltakelser i konkurranser i regi av Radio 3 Bodø.


 1. Ansatte i Radio 3 Bodø AS, Johnsengruppen med datterselskaper, Radio 3s kunder eller samarbeidspartnere til konkurransen, samt alle disses nærmeste familie, kan ikke vinne i konkurranser.
 2. Alle avgifter eller eventuell skatt som oppstår i forbindelse med vinnerbeløp, eller verdien på gevinsten, skal betales av vinneren, og vinnere skal selv innrapportere dette.
 3. Vinnerens navn, bilde, og stemme kan benyttes i kommersielt bruk på Radio 3 Bodøs stasjoner eller annen annonseplass. Dette gjelder også alt innhold som sendes som del av påmeldingen til konkurransen, eksempelvis bilde, tekst, multimedieinnhold osv.
 4. Om ikke annet oppgis står ikke Radio 3 Bodø ansvarlig for ekstra utgifter som oppstår i forbindelse med premien.
 5. Vinneren kan ikke bytte ut premien mot tilsvarende beløp i kontanter eller i andre ting med lignende verdi, få erstatning eller selge premien til andre. Det er ikke tillat å tjene penger eller andre goder på premier sponset av våre samarbeidspartnere.
 6. Om vinneren ønsker å gi bort sin premie eller dele den med noen andre må dette avklares med Radio 3 først.
 7. Radio 3 Bodø forbeholder seg retten til når som helst under konkurranseperioden å endre konkurransen og/eller reglene og innholdet.
 8. Radio 3 Bodø er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, e-post eller brev, eller problemer/kostnader som måtte oppstå som følge av slik type feil.
 9. Ved tvist i forbindelse med konkurransen avgjør Radio 3 Bodø utfallet. Radio 3s avgjørelse er endelig.
 10. Om ikke annet er oppgitt må premier hentes/benyttes innen 7 dager (1 uke).
 11. Ved konkurs eller annet mislighold fra samarbeidspartnere til konkurransen kan ikke Radio 3 Bodø eller datterselskap holdes ansvarlig for levering av premien.
 12. Våre SMS-tjenester opererer med priser på 1 til 10 kroner, avhengig av tjeneste.
 13. Vi gjør oppmerksom på at meldinger sendt til 2332 med andre kodeord enn de vi opplyser om i de fleste tilfeller blir fanget opp av andre innholds- og opplysningstjenester, dette klarer vi dessverre ikke gjøre noe med og det er derfor viktig at alle våre kodeord staves korrekt. Dersom du mottar meldinger fra 2332 som ikke stammer fra oss er det normalt best å ikke besvare disse for å sikre at det ikke påløper ytterligere kostnader. Du kan alltid sende STOPP til et kortnummer for å stanse aktive tjenester.

Når det er sagt om reglene så går som regel alt bra, og vi gjør vårt ytterste for å hjelpe til å løse situasjoner som måtte oppstå. Lykke til!


ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia