Bankenes billigste forbrukslån og lån har dette til felles

mmRadio 3 Bodø17.04.2020
penger81

Å finne billigste forbrukslån kan by på en del utfordringer. Flere faktorer må tas hensyn til, inkludert lånerenten, tidsperiode for tilbakebetaling og hvorvidt banken krever gebyrer. Her følger en gjennomgang av de ulike punktene.

Enkelt forklart er et forbrukslån et lån man kan få uten å måtte stille med sikkerhet (f.eks. bolig, bil eller hytte). Det er vanlig å skille mellom kredittkort og forbrukslån, der kredittkort gjerne brukes mer regelmessig, mens forbrukslån er noe som heller benyttes dersom man trenger et større lånebeløp med en lenger betalingshorisont – opp til maks 5 år.

Ulempen ved å ta opp et forbrukslån (og andre typer usikret kreditt) er at det er vesentlig dyrere enn andre typer lån der man kan stille med sikkerhet. Renten på et forbrukslån ligger gjerne på rundt 14–15 %, og forbrukslån.no inneholder en større oversikt over satser hos hver bank. 

Til sammenligning ligger renten på rundt 3 % på boliglån, mens et kredittkort kan ha renter på rundt 30 % (det er vanligere at det ligger et sted mellom 20 og 25 %). Dermed er det viktig å finne bankenes billigste forbrukslån før man tar det endelige valget.

Søknader er ikke forpliktende

Når du skal søke forbrukslån bør du kjenne til en viktig regel. Ingen søknader er forpliktende på din ende. 

Forklart på en annen måte: Du kan sende inn så mange søknader du vil til ulike banker uten å måtte betale for at de behandler søknaden. Deretter velger du fritt hvilket tilbud du mener er det billigste.

Å søke om forbrukslån over nettet er blitt den nye normen. En ny utvikling er at stadig flere søker om forbrukslån på mobilen, noe som er mulig ved hjelp av BankID.

En uforpliktende søknad innebærer at man i prinsippet kan sende søknader til flere tilbydere, som igjen gjør det lettere å identifisere det beste tilbudet.

Renten er det viktigste

Det absolutt viktigste ved låneopptak er renten banken kan tilby deg. Denne kan variere mye mellom ulike kredittytere. Renten på lånet er tross alt det som bestemmer hvor dyrt lånet ender opp med å bli i lengden, så her er det viktig å bruke god tid og sørge for at man får det billigste tilbudet. Det kan også være lurt å sette seg inn i forskjellen mellom flytende rente og fastrente.

Her kan det være lurt å benytte seg av diverse nettsider som sammenligner lån mellom forskjellige tilbydere, og velge banken med den beste renten. 

Til forskjell fra vanlige lån med sikkerhet er det ikke vanlig at bankene setter ned renten på forbrukslån i takt med at styringsrentene faller.

Velg en kort nedbetalingstid

Kostnadene med å låne penger uten sikkerhet avgjøres i stor grad av nedbetalingstiden. Velger man en lang nedbetalingstid vil rentes-rente effekten gjøre lånet langt dyrere.

For å spare penger bør du derfor ha som mål å nedbetale hele lånet så kjapt du klarer.

Noen tilbyr låntakere å utsette lånet dersom det er behov for dette, da det eneste kravet fra banken er at man betaler renter og avgifter hver måned. Såkalte flexi-lån er derimot en løsning man bør styre unna. Ved å forskyve nedbetalingen vil kostnadene stige proporsjonalt iht. renten.

Hva det koster å låne

Til sutt er det en del gebyrer det kan være lurt å kjenne til før man tar opp forbrukslån. Blant disse er etableringsgebyr og termingebyr. 

Disse er ikke nødvendigvis så altfor utslagsgivende, men det er likevel verdt å kjenne til gebyrenes størrelse før man godtar avtalen. Hovedregelen er at gebyrene gjør større innhugg i lånets totalkostnad, jo mindre du låner.

Etableringskostnaden er en kostnad man må betale når man inngår låneavtalen. Gebyret ligger ofte et sted mellom 900 til 1.200,- per lån, enda det finnes noen banker som ikke krever etableringsgebyr. At forbrukslånet er gebyrfritt betyr derimot ikke at det er det billigste alternativet.

Termingebyr er ment å dekke bankens administrasjonskostnader, som er de kostnadene de påløper ved å vedlikeholde låneavtalen i sine systemer.

Skattefradrag og betalingsforsikring
  1. Skattefradrag – husk at du kan kreve skattefradrag på gjeld fra forbrukslån. Her er det en grense på 17%, som betyr at du kan kreve fradrag for renter opptil denne grensen. Du får ikke fradrag for renter som overstiger denne grensen.
  2. Betalingsforsikring – det kan være lurt å ha betalingsforsikring slik at lånet blir betalt ned om noe uforutsett skulle skje

Før du går til steget med å ta opp forbrukslån er det lurt å ta en vurdering på om det man kjøper er noe som virkelig trengs eller om det kun er unødvendige forbruksvarer. Samtidig er det viktig å følge en strukturert nedbetalingsplan.

Skriv ned en betalingsplan på forhånd og sørg for å holde deg til denne, uansett hva som skjer. Husk også at du kan foreta ekstra innbetalinger på lånet ditt, uten at det koster deg noe ekstra. Hvis du sitter med ekstra penger tilgjengelig vil det lønne seg å bruke disse midlene til nedbetaling.

mm

Radio 3 Bodø


Annonse
ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024Utviklet av Fairmedia